باكس ساده تختخوابي وهتلي

ایمیل تماس با مدیریت : info@tanasay-js.com

ادامه                                               سفارش

باكس ساده تن اساي به صورت هاي هتلي  و ساده توليد مي گردد كه در باكس هاي هتلي چرخدار است  البته بنا به سفارش مشتريان محترم هر باكسي به صورت چرخدار نيز توليد  شود باكس ها به دو صورت راست گوشه (مربعي ) و گوشه منحني توليد مي شوند 

دور باكس ها به صور ت هاي زير و با رنگ بندي هاي بسيار متنوع  در اختيار درخواست كننده قرار داده مي شود 

دور باكس با پارچه روي تشكي 

دور باكس ها با رويه چرم 

دور باكس ها با پارچه هاي مخمل و ..

پايه باكس ها فلزي و يا بدرخواست مشتري مي تواند چوبي باشد 

ليست قيمت و تعداي نمونه با رنگ هاي مختلف

 

ثبت نام در خبرنامه

آدرس

فروشگاه :     تشک تن آسای
شهر : تهران -جاده مخصوص كيلومتر 12 بعداز
آدرس : تهرانسر - شهرک دانشگاه  علومپزشکی-  جنب مخابرات-بازارقائم

تلفن :

       09120186088  -  44907758 - 021
ایمیل : Raalar679@gmail.com

021-44907758